CIDI: jodenhaat toegenomen door oorlog in Libanon

De afgelopen zes weken is het aantal antisemitische uitingen en gedragingen toegenomen. Dat meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Volgens het centrum is het een direct gevolg van het geweld in het Midden-Oosten.

„Van juli tot en met 9 augustus registreerden we 105 incidenten”, vertelt Hadassa Hirschfeld. „Daarbij ging het om bedreigende telefoontjes, e-mails, het kalken van de leus ‘Juden raus’ en het beschadigen van een synagoge.”

De organisatie benadrukt dat ze het niet heeft over over anti-Israël uitlatingen, maar over jodenhaat. „E-mails met de tekst ‘kankerjoden’ zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.”

Het CIDI is verontrust over de ontwikkelingen. Hirschfeld: „Mensen kunnen blijkbaar geen onderscheid maken tussen het politieke conflict en gewone mensen hier op straat”. Het centrum pleit ervoor „dat kinderen op scholen geleerd moet worden dat het bespreken van de situatie in het Midden-Oosten niet gepaard mag gaan met vooroordelen over joden”.

Het totaal aantal antisemitische incidenten in 2005 in Nederland is echter gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Het CIDI kreeg in 2002 359 meldingen van antisemitische incidenten binnen, in 2004 327 en in 2005 waren dat er 159. Bijna gelijk aan het niveau in 2001.

Volgens Hirschfeld zijn er vooral minder kwetsende e-mails verstuurd. Mensen zouden wel nog veel worden uitgescholden.

Het aantal ernstige incidenten (26) in 2005 – geweld, dreiging met geweld en schending van joodse gebouwen – is toegenomen, blijkt uit cijfers van het CIDI. In het rapport Antisemitische incidenten in Nederland van het centrum staan de meldingen opgesomd. Zo valt te lezen dat in maart een melder klappen en schoppen kreeg en „kankerjood” werd genoemd. In juni bekogelde een jongen een vrouw met een steen. Ze zat in haar auto die geparkeerd stond voor een joods kerkgenootschap. In november werd de muur van een woning van een melder met zwarte verf bespoten met tekst: vuile smeer jood verdelger.

Het CIDI laat weten dat het enigszins optimistisch is over het licht afgenomen aandeel van daders van Noord-Afrikaanse afkomst. Bovendien is het centrum erg positief over de samenwerking met moslimorganisaties in de strijd tegen discriminatie.