Verdeeldheid over bestuur Randstad

Noord- en Zuid-Holland verschillen sterk van mening over de toekomst van de Randstad. Noord-Holland wil vorming van twee Randstadprovincies, Zuid-Holland wil één bestuur voor de hele Randstad.

Dat blijkt uit de adviezen van de besturen van beide provincies aan minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD). De afwijkende standpunten vormen een breuk met de eensgezindheid van de ‘Holland 8-groep’, die vorig jaar een nieuwe bestuursstructuur voor de Randstad bepleitte. Deze groep bestaat uit de burgemeesters van de vier grote steden en de commissarissen van de koningin van Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.

Minister Remkes gaf in mei aan dat de Randstad anders bestuurd moet worden om een goede internationale concurrentiepositie te behouden. De vele overheden in de regio veroorzaken volgens hem „bestuurlijke drukte”, waardoor taken niet behoorlijk kunnen worden uitgevoerd.

Om de bestuurlijke problemen op te lossen heeft Remkes diverse mogelijkheden genoemd, variërend van een Randstadprovincie, via samenvoeging van een of meer provincies, tot de vorming van een stadstaat voor de Randstad, naar het voorbeeld van Hamburg en Bremen in Duitsland. Een ‘comité van wijzen’ moet de minister adviseren over het meest wenselijke scenario. Oud-premier W. Kok is gevraagd als voorzitter.

Noord-Holland heeft bureau Berenschot laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor twee Randstadautoriteiten, voor een noord- en een zuidvleugel. De noordelijke autoriteit zou de huidige provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht beslaan. Dat leidt volgens Noord-Holland tot aanzienlijk minder ‘bestuurlijke drukte’. De nieuwe bestuurslaag moet fungeren als regionaal opdrachtgever voor uitvoering van het rijksbeleid.

Zuid-Holland bepleit bij Remkes vorming van één overkoepelende Randstadautoriteit, bevestigt PvdA-gedeputeerde M. Hulst. Hij betreurt het dat de unanimiteit van de Holland 8-groep is doorbroken. „We zijn blijkbaar niet in staat met een gemeenschappelijke oplossing te komen.” Volgens Hulst is het ‘van belang’ welk standpunt Utrecht en Flevoland innemen. „En het is ook afwachten hoe Provinciale Staten van Noord-Holland reageren.”

Zuid-Holland heeft Remkes opgeroepen „zijn verantwoordelijkheid te nemen” als gebrek aan eensgezindheid snelle besluitvorming hindert. De optie van twee Randstadprovincies is volgens Zuid-Holland achterhaald omdat de Randstad al één aaneengesloten metropool is. Bestuurlijke opdeling kan de positie van de Randstad in Europa daarom schaden.

Remkes wacht de adviezen af van de overige betrokkenen en de Raad voor het Openbaar Bestuur, aldus een woordvoerder van zijn ministerie. Het is de bedoeling dat het kabinet nog deze regeerperiode met een standpunt komt.