Spellingwijziging gaat om niets

Vandaag verschijnt Het Witte Boekje, alternatief voor de officiële spelling. Enkele reacties van lezers.

De Taalunie heeft volledig gefaald

De Nederlandse Taalunie werd opgericht om de eenheid binnen de Nederlandse taal te bewaken en te bevorderen. De Taalunie is echter steeds haar eigen gang gegaan, heeft geweigerd om een debat over de taal te stimuleren en zich ook nooit iets gelegen laten liggen aan de gevoelens en ideeën over taal en spelling in de samenleving.

En thans, na het eenzijdig uitvaardigen van twee zeer omstreden en kostbare spellingshervormingen in tien jaar tijd, zijn we aangeland op een punt dat we in Nederland twee spellingen naast elkaar gebruiken en dat de media in Nederland en Vlaanderen onze mooie taal verschillend gaan spellen. Conclusie: de Nederlandse Taalunie heeft volledig gefaald en moet direct worden opgeheven.

René van Slooten

Maarssen

Stop met die hetze tegen pannenkoeken

In NRC Handelsblad van 15 augustus bewijst Ewoud Sanders ongewild dat al het kabaal om de invoering van alweer een (marginale) spellingwijziging in feite om helemaal niets gaat. In Sanders’ bijdrage van ca. 725 woorden komt niet één maal een woord voor van het soort waarover journalisten, studeerkamertaalkundigen, politici en mensen zich druk maken. Maar hij schrijft wel: „Het Genootschap Onze Taal heeft nu, na een pittige interne discussie, gekozen om de tussen-n vrij te laten, een letter die in tienduizenden samenstellingen voorkomt.” Maar wanneer gebruiken we die woorden? Hoe vaak moet iemand die schrijft kiezen tussen een foute en een goede spelling? Een klein onderzoek naar de frequentie van het soort woorden als ‘pannenkoek’ in dagelijks Nederlands leert, dat het hier niet om procenten, maar om vaak minder dan promilles gaat. Een ondersteuning van deze waarheid is het feit, dat de opstandelingen niets beters dan die pannenkoek weten te verzinnen. Waar ik me als leraar Nederlands veel meer zorgen over maak is het verschijnsel, dat de vervoeging van werkwoorden zelfs ook al veel vwo-leerlingen boven hun pet gaat. Of een zinnetje op dezelfde pagina van deze krant dat als volgt luidt: „Leidse studenten die lid zijn van een studentenvereniging hebben meer kans hun studie succesvol af te ronden.” Meer kans dan wie? Slordig en primitief formuleren wordt langzamerhand de norm, helaas. Het zijn deze dingen waaraan we meer aandacht zouden moeten besteden dan aan die flauwekul van hondenlul, tinnegieterij en kerkenraad.

R. Hamburger

leraar Nederlands, Dordrecht

Arbitraire regels in plaats van logica in spelling

Ik ben verheugd dat met het ‘Witte boekje 2006’ enkele triviale spellingsvoorstellen van het ‘Groene boekje 2006’ weer teniet gedaan worden, hoewel ik mij afvraag of de schade (lees: verwarring!) niet al is aangericht. De makers van het witte boekje streven gelukkig wel een iets realistischer toepassing van onze taal na. Helaas lijkt de logica in onze spelling al enige decennia plaats te moeten maken voor arbitraire regels. Hoe interessant of hoe fout is het als we kerst of eskimo wel of niet met een hoofdletter schrijven, terwijl onze taal tezelfdertijd verkracht wordt door de onstuitbare opkomst van ‘voor hun’, ‘door hun’, ‘met hun’ enz. Met steeds meer vanzelfsprekendheid lijken we dit te moeten accepteren van landgenoten, inclusief journalisten, politici en onderwijzers.

J.R.T.T. Tan

Amstelveen

Eindelijk taalvrijheid

De nieuwe spellingvormen zijn mij zeer welkom! Eindelijk gaan we woorden op verschillende manieren geschreven zien worden. Wat mij betreft het einde van het spellingsregime. Er bestaan geen taalfouten meer zolang de bedoeling van het woord of de zin maar overkomt. En dat nu verlost veel volwassenen en kinderen van taal-faalangst. Taalvrijheid, eindelijk!

Sándor Góra

Vlaardingen