RIVM: Kunstgras op velden is veilig

DEN HAAG, 16 aug. Sporten op kunstgras is niet schadelijk voor de gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat laten weten aan staatssecretaris Van Geel van Milieu. Van Geel heeft vandaag de Tweede Kamer ingelicht. De afgelopen maanden ontstond enige ophef over de mogelijk schadelijke effecten van de rubberkorrels, die op ongeveer driehonderd kunstgrasvelden in Nederland zijn gestrooid. Van Geel vroeg daarop advies aan het RIVM. Het instituut heeft geconcludeerd dat er zo weinig kankerverwekkende PAK's vrijkomen uit de korrels, dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico.