Partij Europa Transparant krijgt geen subsidie

Den Haag, 16 AUG. De politieke partij Europa Transparant kan geen aanspraak maken op subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het feit dat die partij twee zetels kreeg bij de verkiezingen voor het Europese Parlement is onvoldoende grond om voor subsidie in het kader van de Wet subsidiëring politieke partijen (Wspp) in aanmerking te komen. Dat heeft de Raad van State vanochtend beslist in een beroepsprocedure die Europa Transparant tegen minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) had aangespannen. Voor subsidiëring krachtens de Wspp is het volgens de Raad van State vereist dat de aanvrager zetels moet hebben in de Tweede of de Eerste Kamer. Europa Transparant heeft nooit deelgenomen aan die verkiezingen. De aanvraag is dan ook terecht afgewezen, aldus de Raad van State.