Noord-Holland wil met Utrecht en polder

HAARLEM. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen intensief gaan samenwerken met Utrecht en Flevoland. Op termijn zouden de provincies in het noordelijk deel van de Randstad moeten samengaan in een nieuwe bestuursvorm met de naam Noordvleugel Autoriteit. Het provinciebestuur van Noord-Holland pleit hiervoor in een brief aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Aanleiding voor de brief is de discussie rond de toekomst van het middenbestuur, een initiatief van minister Remkes. Verandering van de bestaande structuur in de Randstad is noodzakelijk, omdat de concurrentiepositie van de Randstad binnen Europa verslechtert. Noord-Holland presenteert een Noord- en Zuidvleugel Autoriteit als mogelijke optie. De Noordvleugel Autoriteit moet als middenbestuur in combinatie met het samengaan van gemeenten de bestuurlijke drukte verminderen. De overheid kan daardoor slagvaardiger en efficiënter optreden.