Neanderthaler-resten gevonden in Rijnland

TITZ. Archeologen hebben in het Duitse Rijnland de overblijfselen van primitieve woningen van Neanderthalers gevonden. Het gaat om kuilen die wijzen op hutten die daar circa 120.000 jaar geleden werden gebouwd. In de naaste omgeving van de kuilen zijn circa 60 stenen werktuigen en andere voorwerpen aangetroffen. De Neanderthalers waren een prehistorisch mensenras.