Milieuregels zijn nodig, ook in Dubai

Ik vind het zeer ernstig dat in het artikel `Geef ons een regelvrij eiland zoals in Dubai` (nrc.next, 10 augustus) met geen woord wordt gerept over de gevolgen voor het milieu - onze allereerste levensvoorwaarde! Juist bij het aanleggen van zo'n eiland zijn regels en wetten om de natuur te beschermen uiterst noodzakelijk.Ik ben benieuwd hoe dat in Dubai geregeld is (niet dus?), en hoe de vervuiling daar inmiddels is.

    • Madelon ter Kuile Amsterdam