Iran en Syrië prijzen Hezbollah

Damascus/Teheran, 16 aug. Iran en Syrië hebben de Libanese shi`itische organisatie Hezbollah de overwinning toebedeeld in de oorlog tegen Israël. Volgens president Ahmadinejad en president Assad heeft Hezbollah de Amerikaanse plannen voor een nieuw Midden-Oosten verijdeld.

Pagina 5