Internet Voorkeur

De site van museum.nl.
De site van museum.nl.

Musea. Het is museumweer. De komende dagen valt er nog zoveel regen dat zelfs kinderen te porren zullen zijn voor een bezoek aan een museum of interessante tentoonstelling. De site museum.nl, een initiatief van de Stichting Museumkaart, geeft een overzicht van alle Nederlandse musea en tentoonstellingen. De site bevat ook nieuws en achtergrondinformatie. Museum.nl is een mooi vormgegeven en overzichtelijke site. De informatie is op veel verschillende manieren toegankelijk. Zo hebben de grote steden bijvoorbeeld een eigen pagina met een plattegrond waarop in een oogopslag te zien is waar de musea zich bevinden. Erg handig voor mensen die verschillende musea op een dag willen bezoeken. Op de stedenpagina’s zijn ook restaurants te vinden en een tentoonstellingsagenda. Bezoekers van de site kunnen ook op museumnaam, plaats of genre (beeldende kunst, geschiedenis, transport) zoeken. Daarnaast bevat de site specials (bijvoorbeeld de Gouden Eeuw) en recensies. Op de Museumserver worden de sites van de Nederlandse musea op verschillende manieren ontsloten: alfabetisch, per provincie, per plaats, soort en collectie. Wie naar het buitenland gaat, kan de European Museum Guide raadplegen met 639 musea en 460 exposities.www.museum.nl; www.museumserver.nl; www.europeanmuseumguide.com