Bedrijven Chinese staat lenen te veel

Beijing, 16 aug. De Chinese staatsbedrijven presteerden de afgelopen zes maanden op het eerste gezicht goed, met een gemiddelde winststijging van 16 procent. Bij 75 van de 166 door de overheid gecontroleerde bedrijven stegen de financiële verplichtingen echter veel harder dan de inkomsten en bezittingen. Veel staatsbedrijven hebben grote sommen geld geleend om hun bedrijfsactiviteiten te stimuleren. Het excessieve leengedrag brengt de toekomstige bedrijfsvoering in gevaar, omdat de rentelasten en aflossingsverplichtingen op de resultaten zullen drukken.