Asiel bij zaken mensenhandel

Den Haag, 16 aug. Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) gaat de regels versoepelen voor slachtoffers van mensenhandel die na afloop van het proces tegen de daders in Nederland willen blijven. Voortaan wordt een verzoek hiertoe ingewilligd als het slachtoffer aangifte van mensenhandel heeft gedaan en de rechtszaak tot een veroordeling leidt. Verdonk schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe moesten slachtoffers van mensenhandel die permanent in Nederland willen blijven, aannemelijk maken dat terugkeer naar hun eigen land te gevaarlijk was. Bij een veroordeling gaat de minister er voortaan van uit dat terugkeer voor het slachtoffer risico`s met zich meebrengt.