Amsterdam zwicht niet voor Zalm

Den Haag, 16 aug. - De gemeente Amsterdam weigert zich onder druk te laten zetten door minister Zalm (Financiën, VVD) over de verkoop van Schiphol, maar houdt de deur open voor verder overleg.

In een brief die het gemeentebestuur vandaag aan Zalm heeft gestuurd staat dat Amsterdam pas na een vergadering van de gemeenteraad op 27 september bereid is tot een aandeelhoudersvergadering van Schiphol. Zalm wil deze aandeelhoudersvergadering, die moet besluiten over gedeeltelijke privatisering van Schiphol, eerder houden. Amsterdam bezit 22 procent van de aandelen in Schiphol en heeft een vetorecht.

Wethouder Carolien Gehrels (Deelnemingen en waarnemend wethouder Luchthaven, PvdA) schrijft het te betreuren dat Zalm een voorstel van Amsterdam voor een gezamenlijk onderzoek naar een „onderlinge aandelenoverdracht” afwijst. Voorts, schrijft Gehrels, kunnen burgemeester en wethouders pas een standpunt innemen nadat conform de Gemeentewet de Amsterdamse gemeenteraad geraadpleegd is.

In een toelichting zegt Gehrels dat Amsterdam streeft naar een „coöperatieve opstelling”. „Amsterdam gooit niet de deur dicht. We gaan graag samen met Zalm kijken of er oplossingen zijn waarin we ons beide kunnen vinden”, aldus wethouder Gehrels.

De gemeente en het ministerie van Financiën ruziën al maanden over Schiphol. Vlak voor het zomerreces keurde de senaat de Luchtvaartwet goed, die de verkoop van een minderheidsaandeel van Schiphol mogelijk maakt. De gemeenteraad en het college van B en W van Amsterdam zijn tegenstanders van privatisering. Volgens Zalm kan een lagere overheid een besluit van het parlement niet naast zich neerleggen.

De Amsterdamse wethouder van Financiën, Lodewijk Asscher (PvdA), heeft voorgesteld dat de gemeente Amsterdam een deel van het staatsbelang in Schiphol overneemt. Dit voorstel is door Zalm van de hand gewezen omdat het doel van de privatisering is te komen tot risicodragende deelname van particuliere investeerders.

Zalm heeft de gemeente beticht van obstructie tegen het ‘algemeen belang’. Wethouder Gehrels houdt vast aan het standpunt dat de toekomst van de luchthaven het beste gediend is door Schiphol in publieke handen te houden. „De brief van Zalm is geen reden om daarvan af te stappen”, zegt ze.

    • Roel Janssen