Rijk krijgt 600 mln euro aan extra dividend

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gaat een hogere winstuitkering verstrekken aan haar aandeelhouders. Dit jaar gaat het om 500 miljoen euro, waarvan de helft in de schatkist van het rijk vloeit.

Op de aandeelhoudersvergadering van 25 augustus zal worden voorgesteld om de komende jaren 1,2 miljard euro extra dividend uit te keren. De helft van het geld gaat naar het rijk, dat 50 procent van de aandelen bezit. De rest gaat naar gemeenten en provincies.

De extra winstuitkering komt bovenop de reguliere uitkering die de BNG aan de aandeelhouders verstrekt. Die bedraagt 43 procent van de winst. Dit jaar gaat het om 134 miljoen euro, waarvan ook weer de helft ten bate van het rijk komt. De overige 67 miljoen euro gaat naar gemeenten en provincies.

De Bank Nederlandse Gemeenten, opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag, is een bank voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. De BNG biedt de publieke sector zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening, om de kosten van maatschappelijke voorzieningen laag te houden.

Minister Zalm (Financiën, VVD) pleitte twee jaar geleden al voor een hogere dividenduitkering van de BNG. Hij vond dat de bank wel erg ruim in haar jasje zat. Op zijn weblog schrijft de bewindsman: „Ik ben tevreden dat mijn aandringen vruchten heeft afgeworpen. Verwacht van de decentrale overheden geen dank, maar denk wel dat ze met mijn inzet tevreden zijn.” Hij noemt het voornemen om de winstuitkering te verhogen „een grote stap in de goede richting”, hoewel de BNG volgens hem nog wel wat verder had kunnen gaan. „Het blijft een nogal voorzichtig voorstel en het heeft wel erg lang geduurd”, aldus Zalm.

Het ministerie van Financiën wil de extra inkomsten gebruiken om de staatsschuld af te lossen en om het zogenoemde Fonds Economische Structuurversterking (FES) te spekken.

De gemeenten zijn verheugd over het extraatje, omdat zij veelal met tekorten kampen. De Zeeuwse gemeente Kapelle bijvoorbeeld krijgt 476.000 euro. Wethouder J. Herselman (Financiën, VVD) van Kapelle zei enige weken geleden in de Provinciale Zeeuwse Courant: „Mooi dat dit plotseling uit de lucht komt vallen. Hebben we destijds, ver voor de Middeleeuwen, toch een goede gok gedaan door zoveel aandelen van de BNG te kopen.”

De BNG wil in de toekomst extra jaarlijkse uitkeringen doen van minimaal 200 miljoen euro tot maximaal 500 miljoen euro.