Particulier onderwijs voorziet in een leemte

In het artikel over de groei van het particulier onderwijs in Nederland (NRC Handelsblad, 10 augustus) meent onderzoeker Ali de Regt dat dit een slechte ontwikkeling is: ”De sociale ongelijkheid wordt steeds groter. Deze scholen zijn er alleen voor mensen die het zich kunnen veroorloven. Het blijven scholen voor mensen die veel geld verdienen.”

Een erg eenzijdige en kortzichtige conclusie. Het zou zinvoller zijn de redenen waarom men zegt geen vertrouwen te hebben in het reguliere onderwijs serieus te nemen.

Het reguliere onderwijs lijdt onder massaliteit, de klassen zijn vaak erg groot, er vallen veel lessen uit, er is soms sprake van criminaliteit, er is weinig aandacht voor individuele leerlingen, motivatieverlies bij leraren enz.

Als dit zo doorgaat zullen binnenkort ook ouders die niet veel verdienen, proberen hun kinderen naar particuliere scholen te sturen.

    • J. C. Traas Breda