Krant moet stoppen met de `feel good` bijlagen

De krant moet kiezen, zich focussen op nieuws en achtergronden van politiek, economie en cultuur. En elke vorm van `feel good entertainment` achterwege laten (M, 5 augustus).

De journalistiek dient feiten en meningen te verifiëren, niet te vermaken. Ruim vier decennia al lees ik NRC Handelsblad om de feitelijke, objectieve en zakelijke achtergronden van het nieuws.

De `feel good` bijlagen neem ik een dezer dagen niet meer `op de koop toe`. Soortgelijk entertainment wordt dagelijks al in grote hoeveelheden over mij uitgestort, hoezeer ik ook tracht mij daartegen te verweren.

Aan het feit dat een deel van mijn abonnementsgelden dit vermaak ook nog meefinanciert, ga ik maar voorbij.

Al geruime tijd kijk ik uit naar het dagblad met bovengenoemde redactionele formule; hopelijk is het NRC Handelsblad.

    • Ad van Deurzen