Huishoudens hebben voor vierde jaar minder te besteden

Den Haag. De Nederlandse huishoudens hebben hun reëel beschikbare inkomen in 2005 voor het vierde achtereenvolgende jaar zien dalen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren. In 2005 daalde het reëel beschikbare inkomen van de ruim 7 miljoen huishoudens met 0,7 procent ten opzichte van 2004. In de vier jaar van de kabinetten Balkenende I en II (2002-2005) is het beschikbare inkomen in totaal met 4 procent gedaald, waarmee de inkomensstijging van 6 procent in 2001, het laatste jaar van het tweede paarse kabinet, voor tweederde is verdwenen. De economische groei waarvan in 2005 sprake was, heeft zich vertaald in hogere winsten voor het bedrijfsleven en terugdringing van het financieringstekort.