Culturen bestuderen, en dan óók de Nederlandse

NAAM:

Suzanne Karsmakers

LEEFTIJD:

25 jaar

STUDIE:

Interculturele Communicatie aan de Universiteit van Tilburg, vierdejaars

„Problemen in onze multiculturele samenleving zijn vaak terug te voeren op miscommunicatie. Interculturele Communicatie onderzoekt hoe we met elkaar omgaan in deze samenleving. Een voorbeeld. Als iemand slecht Nederlands praat, dan gebeurt het vaak dat een autochtoon in versimpeld Nederlands terugpraat. Zo van: „ik jou niet verstaan”. Dat is niet goed. Daarmee biedt je iemand gebrekkig Nederlands aan.

Ook op de werkvloer zijn er problemen met communicatie. Een Nederlandse organisatie houdt vaak geen rekening met de ramadan. En wat dacht je van multinationals? Die hebben ook te maken met verschillende culturen.

Ik heb twee onderzoeksreizen gemaakt, naar Zuid-Afrika en Marokko. Dat vond ik geweldig. Ik kom net terug uit Marokko waar ik scholen heb bezocht en docenten heb geïnterviewd. Het Berbers is daar drie jaar geleden ingevoerd als verplicht vak op school en ik heb gekeken hoe het daarmee gaat. De conclusie? Lastig. Kinderen moeten al Arabisch en Frans leren en nu dus ook Berbers. Maar nog belangrijker: de docenten hebben vaak het Berbers niet als eigen taal. Dan is het lastig lesgeven en leren ze de kinderen vooral schrijven.

Tijdens de middelbare school heb ik een schoolreisje naar Marokko gemaakt. Dat was de aanleiding om deze studie te willen doen. Ik wilde iets studeren over andere culturen, maar óók over de Nederlandse cultuur. Daarom trok juist deze studie mij. Een studie als antropologie gaat toch vooral over niet-westerse landen. Bovendien zit je met Interculturele Communicatie bovenop de maatschappelijke ontwikkelingen.”

De website van de studie: www.uvt.nl/faculteiten/fcc/studiekiezers. Dan ‘na het vwo: bachelor’ aanklikken en tot slot ‘Interculturele Communicatie’

    • Jessica van Geel