Wetenschap is geen voer voor politiek

Hoogleraren Pinto en Koops roepen onze politieke partijen op (nrc.next, 9 augustus) om wetenschapsbeleid op te nemen in hun verkiezingsprogramma`s. Tegelijk verfoeien ze de Amerikaanse president vanwege zijn politieke veto tegen het stamcelonderzoek.

Het Amerikaanse veto toont juist aan waartoe bemoeienis van de politiek met wetenschapsbeleid leidt. Het door Pinto en Koops zo verdedigde embryonale stamcelonderzoek zal waarschijnlijk nooit op de agenda van een partij komen, de publieke opinie indachtig: net als veel andere wetenschap die geen enkel politiek belang dient.

De politiek moet zich bemoeien met zaken als de WAO en de hypotheekrenteaftrek en vooral niet met wetenschap.

    • Patrick Marx Enschede