nieuwe spelling

Morgen beginnen de scholen in het zuiden weer. Zij zijn de eerste die moeten spellen volgens het nieuwe Groene Boekje.

De omspellijst bevat 1.076 woorden met afwijkende spelling ten opzichte van 1995: woordenlijst.org/omspeller/omspellijst.php