Nederland doet weer het meest voor derde wereld

Van de 21 rijkste landen van de wereld doet Nederland het meest om het leven van mensen in de derde wereld te verbeteren. Dit blijkt uit de Commitment to Development Index 2006, die gisteren is gepubliceerd door het Center for Global Development, een denktank in Washington DC. Nederland stond in 2004 ook op één. Vorig jaar nam Denemarken de koppositie over. Dit jaar staat Denemarken tweede, gevolgd door Zweden en Noorwegen. Japan is al jaren hekkensluiter, de Verenigde Staten staan op dertien.

De index geeft het gemiddelde weer van een score op zeven beleidsterreinen: hulp, handel, investeringen, migratie, milieu, veiligheid en technologie. Op geen enkel deelterrein scoort Nederland het best. Hoewel Nederland op alle onderdelen bij de eerste tien eindigt, is de eerste plaats in het algemeen klassement vooral te danken aan de steken die andere landen laten vallen. Met name Denemarken schroefde zijn ontwikkelingsbudget in drie jaar terug, met veertien procent, terwijl de economie groeide met negen procent. Dat kostte het land de koppositie.

Punten waarop Nederland relatief goed voor de dag komt zijn ontwikkelingshulp (vierde, na Denemarken, Zweden en Noorwegen), milieu en dan vooral het helpen terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (tweede, na Groot-Brittannië), en de steun voor investeringen in derdewereldlanden (derde, na Groot-Brittannië en Noorwegen).

Bij de score op ontwikkelingshulp wordt expliciet opgemerkt dat Nederland niet alleen relatief veel geld uitgeeft aan ontwikkelingshulp, maar ook dat de kwaliteit van de hulp hoog is.

Op alle deelterreinen is gecorrigeerd voor de omvang van de economie van de desbetreffende landen. In absolute zin zijn de Verenigde Staten de grootste verschaffer van ontwikkelingshulp, maar de Amerikaanse denktank tekent daarbij aan dat het gemeten aan de omvang van de Amerikaanse economie om een kleine bijdrage gaat, en dat een groot deel van de hulp is gekoppeld aan de eis om er Amerikaanse goederen en diensten voor te kopen. Bovendien leveren de Verenigde Staten veel hulp aan slecht geregeerde landen met veel corruptie – dat levert in de systematiek van de index strafpunten op.

Center for Global Development: www.cgdev.org