Koopkracht huishoudens daalt opnieuw

De Nederlandse huishoudens hebben hun reëel beschikbare inkomen in 2005 voor het vierde achtereenvolgende jaar zien dalen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

In 2005 daalde het reëel beschikbare inkomen van de ruim 7 miljoen huishoudens met 0,7 procent ten opzichte van 2004. In de vier jaar van de kabinetten Balkenende I en II (2002-2005) is het beschikbare inkomen cumulatief met 4 procent gedaald, waarmee de inkomensstijging van 6 procent in 2001, het laatste jaar van het tweede paarse kabinet, voor tweederde is verdwenen.

De economische groei waarvan in 2005 sprake was, heeft zich vertaald in hogere winsten voor het bedrijfsleven en terugdringing van het financieringstekort van de overheid. Hierdoor was er voor de huishoudens iets minder te besteden, aldus Michiel Vergeer, econoom van het CBS. Hij verwacht dat de koopkracht dit jaar zal toenemen, omdat meer mensen een baan hebben en de loonstijgingen iets boven de inflatie liggen.

Vorig jaar bedroeg het bruto inkomen van alle huishoudens inclusief inkomen uit vermogen in totaal 319,5 miljard euro. Na aftrek van sociale premies, pensioenpremies, belastingen en bijtelling van uitkeringen bleef er 235 miljard euro over aan besteedbaar inkomen. Gecorrigeerd voor inflatie leverde dat een daling van het reële inkomen op.

Tegenover de daling van het reëel besteedbare inkomen met 0,7 procent stond vorig jaar een stijging van de reële consumptieve uitgaven met 0,7 procent. In totaal gaven huishoudens 242 miljard euro uit, 7 miljard meer dan het totaal aan inkomen. „Er is meer geconsumeerd dan er aan inkomen beschikbaar was”, aldus Vergeer. Dit is volgens de CBS-econoom het gevolg van het uitgeven van spaargeld, waarbij gebruik is gemaakt van de waardestijging van huizen.

Weliswaar zijn vorig jaar de saldi van de spaartegoeden toegenomen, maar huishoudens hebben voor 50 miljard euro meer hypotheken afgesloten. Een deel van dit geld is aangewend voor consumptieve uitgaven. „Het bedrag van de uitstaande woninghypotheken is spectaculair gestegen. De consumptie is betaald door meer krediet op te nemen met woningen als onderpand”, zegt Vergeer.