Kamer houdt vast aan opvoedkampen voor jongeren

Den Haag, 14 aug. Als blijkt dat het momenteel juridisch onmogelijk is om onwillige jongeren verplicht naar opvoedingskampen te sturen, dan moet daarvoor snel een juridische basis worden gecreëerd. Hiermee reageren CDA, PvdA en VVD op berichten dat staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) zich neer zou leggen bij de juridische onhaalbaarheid van de plannen. CDA en VVD hopen dat het invoeren van een leerwerkplicht tot 23 jaar een juridische basis voor de opvoedingskampen kan vormen. De PvdA steunt deze optie. De partijen zoeken een mogelijkheid om ongeveer 14.000 werkloze jongeren die geen opleiding volgen toekomstperspectief te bieden. Momenteel zijn zij ongrijpbaar omdat de leerplicht ophoudt bij 16 jaar. De staatssecretaris presenteert naar verwachting komende vrijdag in de ministerraad een alternatieve aanpak die uitgaat van `wat dan wel kan`.