Holbrooke miskent Palestijnse kwestie

Richard Holbrooke, voormalig Amerikaans ambassadeur bij de VN, maakt veel behartenswaardige opmerkingen in zijn artikel `Wereld dreigt te verzeilen in onbeheersbare crisis` (NRC Handelsblad, 11 augustus). Met reden signaleert hij parallellen tussen de huidige geopolitieke situatie (toegespitst op het Midden-Oosten) en de chaos in het Europa van begin vorige eeuw, een chaos die via een kettingreactie uitliep op de Eerste Wereldoorlog. Libanon, Israël, Irak, Turkije, Syrië, Afghanistan, Pakistan, India: inderdaad, ”deze opeenstapeling explosieve elementen vormt het grootste gevaar voor de stabiliteit in de wereld sinds de Cubaanse rakettencrisis van 1962”.

Echter, Holbrookes oplossingen voor `s werelds meest vulkanische vraagstuk ontbeert een cruciaal element. De Verenigde Staten moeten een ”bredere strategie” ontwikkelen, meent hij. Aan ”de terugtrekking uit de actieve diplomatie in het Midden-Oosten sinds 2001” dient een einde te komen. Wijze woorden, ook al omdat ze gepaard gaan met de wens dat Washington direct gaat overleggen met Syrië en Iran.

Maar Holbrooke gaat in de fout als hij zijn licht laat schijnen over Israël. Zeker, Jeruzalem heeft ”het wettige recht om op te treden tegen een groep die gezworen heeft dat land te vernietigen”. Ook is begrijpelijk dat hij de VS oproept Israël zonodig ”met militaire middelen” te verdedigen.

Als het om Israël gaat is het `stabiele, veilige oplossing` voor, en `nauw overleg met Israël` na. Hij overdoseert. De Palestijnen? Nergens te bekennen. Holbrooke dicht hen geen enkele rol toe. Zij worden in het hele stuk nul keer genoemd, Israël tien keer.

Bescherming van Israël is noodzakelijk. Maar er is geen oplossing denkbaar voor het Midden-Oostenvraagstuk zonder een rechtvaardige regeling voor de Palestijnen. Als Holbrooke met zoveel woorden zegt dat een Derde Wereldoorlog moet worden voorkomen, zal hij zich ook over die kwestie moeten buigen.

    • Frenk van der Linden Journalist