De berg Sion

Vredesproces? Bullshit. Israël zit daar niet op te wachten. De vredesbesprekingen zijn een kluif voor het domme klootjesvolk, meer niet. Voor Israël is namelijk alle geweld gerechtvaardigd. Dit conflict gaat niet over twee ontvoerde soldaten, of met stenen gooiende Palestijnen. Het draait allemaal om de berg Sion, een van de zeven heuvels van Jeruzalem. Die berg staat symbool voor het verlangen terug te keren naar het bijbelse land.

Uit teksten op een website kon ik opmaken dat god de volkeren onderwijst vanuit Israël. Volgens Micha 4-1 zal dat uiteindelijk ook gebeuren: „Dan zal de berg van het huis van de Eeuwige vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen (…). Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Eeuwige uit Jeruzalem.” Het ‘uitverkoren volk’ eist nu exclusief recht op het eigen land, waar volgens hen geen andere natie thuishoort. Het joodse volk is superieur, volgens Deuteronomium 7:6-9: „de Eeuwige, uw God, [heeft u] uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn.” Om Israël veilig te stellen is voor dat uitverkoren volk alles gerechtvaardigd: óók het vermoorden van vrouwen en kinderen.

„God is de veroorzaker van alle oorlogen”, is een vaak gebruikt argument tegen godsdiensten. Meestal wordt dan de islam bedoeld, terwijl volgens de koran juist geen vrouw, kind of tak van een boom beschadigd mag raken tijdens een oorlog.

We kennen inmiddels allemaal de beloning van de islamitische martelaar, daar is met een mengeling van spot en jaloezie door vele journalisten explosief veel aandacht aan besteed: een buit van zevenenzeventig schone en reine vrouwen die na elke penetratie weer maagd worden, dat is nogal wat.

Maar wat is de drijfveer van de Israëlische insectenverdelger om zo te volharden in het vertrappen en vermorzelen van de Arabische kakkerlak? Bescherming? Welnee. Het draait allemaal om een berg, genaamd Sion.

Samira el Kandoussi (1979) is hoofdredacteur van www.maghrebia.nl.

    • Samira El Kandoussi