www.nrc.nl

We the People

. Alle lezers van NRC Handelsblad kunnen meedoen aan het volgende onderdeel van het project We the People. Stuur een foto in en maak samen met andere lezers van NRC een digitaal fotoalbum van Europa

Wat verbeeldt Europa het best? De slagvelden bij Verdun (foto), als basis van de naoorlogse eenwording? De bio-energiecentrale van Cuijk, uitdrukking van het Europese streven naar een schonere planeet? Een moskee in Madrid, symbool van de multiculturaliteit van Europa? Of de ladder van de Nederlandse glazenwasser, door Brussel verboden omdat er te veel ongelukken mee zouden gebeuren?

We the People, de debatsite van nrc.next en NRC Handelsblad, wil het graag weten. Op deze site kunnen lezers sinds gistermiddag gezamenlijk een digitaal fotoalbum maken waarin zij invulling geven aan het ongrijpbare begrip Europa.

Deelnemen is eenvoudig:

Zoek uw favoriete foto

Plaats die op de kaart

Schrijf een toelichting

Dwaal over de interactieve kaart van Europa en bekijk de foto’s van andere lezers

We the People maakt gebruik van Google Maps. Google stelt gratis kaarten van de gehele wereld beschikbaar en de bijbehorende techniek om te dwalen en in te zoomen.

Dit is het tweede project van We the People. In mei en juni schreven lezers samen een plan voor de toekomst van Europa. De bijdragen hierover zijn nog na te lezen op de site: wethepeople.nrc.nl.