Twijfel over politiek, tevreden met zichzelf

Zorgen over een verhardende samenleving, voortdurende twijfel over de kwaliteit van de politieke besluitvorming en tevredenheid over het eigen bestaan.

Dat beeld rijst op uit gesprekken die NRC Handelsblad voerde met 25 Nederlanders uit Almelo, Amsterdam en Kruisland.

Politieke partijen bereiden zich voor op de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november. Ze stellen kieslijsten op en denken na over het partijprogramma. De krant vroeg de geïnterviewden hoe zij zelf denken over hun eigen leven, de maatschappij en de rol van de politiek.

Sinds de opkomst van de LPF in 2002 had laten zien dat veel kiezers zich niet vertegenwoordigd voelden door de ‘oude’ partijen, spannen die zich in om die onvrede te beëindigen. Onder de 25 geïnterviewden heeft dat amper succes. Het merendeel heeft, soms meer dan vier jaar geleden, kritiek op hoe politiek bedreven wordt.

Kiezers: pagina 3