Tekst VN-resolutie

Kernpunten uit resolutie 1701, zoals gisteren aangenomen door de VN-veiligheidsraad. De resolutie:

roept op tot een „volledige beëindiging van de vijandelijkheden” gebaseerd op een „onmiddellijk beëindiging van alle aanvallen door Hezbollah en het onmiddellijke staken van alle offensieve militaire operaties door Israël”.

verwelkomt het zeven-puntenplan van de Libanese regering om onder meer 15.000 manschappen te stationeren in het zuiden van het land zodra Israël zich „zo snel mogelijk” heeft teruggetrokken achter de Blauwe Lijn [de Israëlisch-Libanese grens]. Ze roept de regering op de wapenstroom naar Hezbollah te verhinderen.

steunt de gelijktijdige stationering van de VN-interim-macht voor Libanon (UNFIL) met aangepast mandaat, uitrusting en operationeel kader om „alle actie te kunnen ondernemen die noodzakelijk is” om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden onder deze resolutie.

geeft deze uitgebreide UNFIL een volmacht voor maximaal 15.000 nieuwe vredesstichters; haar mandaat wordt met twaalf maanden verlengd tot augustus volgend jaar. De missie zal moeten toezien op een einde aan de vijandigheden, ten einde de humanitaire hulp aan burgers en een veilige terugkeer van ontheemden te garanderen, en steun te bieden aan de Libanese strijdkrachten .

behoudt zich het recht voor om het mandaat later te versterken.

roept Israël op zich terug te trekken uit Zuid-Libanon parallel aan de stationering van het Libanese leger en de VN-troepen.

legt Libanon een embargo op dat de levering van wapens of militair materieel verbiedt aan „enige entiteit of individu”, behalve het Libanese leger en de VN-troepen.

vraagt VN-secretaris-generaal Annan binnen 30 dagen met voorstellen te komen voor ontwapening van Hezbollah, en afbakening van de grenzen, waaronder de omstreden Shebaa Farms.

vraagt Annan om een een permanent staakt-het-vuren en een lange-termijn oplossing voor het conflict te garanderen, waaronder een militievrije bufferzone in Zuid-Libanon.

benadrukt de noodzaak van een einde aan het geweld, samen met de noodzaak om de oorzaken van de huidige crisis aan de orde te stellen, waaronder de onvoorwaardelijke vrijlating van de ontvoerde Israëlische soldaten en het probleem van de Libanese gevangen in Israël. (Reuters)