Kader

In december van het turbulente jaar 2002 spraken verslaggevers van NRC Handelsblad uitvoerig met 97 burgers uit twintig zeer verschillende buurten: over hun leven, hun buurt en de politiek. Ze verwachtten niet dat de politiek hen gelukkig kon maken – geluk had volgens hen te maken met zaken die buiten de invloedssfeer liggen van de overheid: liefde, reizen, plezier in het werk, kinderen. Ze verwachtten wel dat de politiek hen zou beschermen tegen onheil van buiten. Is het kabinet-Balkenende II daarin geslaagd? Deze weken gingen we terug naar enkele van de geïnterviewden en hun buren. In Groeneveld, een ‘betere buurt’ van Almelo; in Osdorp-Midden, een naoorlogse wijk in Amsterdam met veel allochtonen; en in Kruisland, een dorp in de West-Brabantse gemeente Steenbergen. Wat is er onder Balkenende II gebeurd in hun leven, in hun buurt – en wat vinden ze daarvan? Het gaat eigenlijk best goed met ze. Toch zijn ze bezorgd. Niet over hun eigen leven, maar over ‘de mensen’, de politiek, Nederland, en de wereld. „Waar gaat Neder-land in godsnaam naartoe?”