Justitie moet pedopartij verbieden en ontbinden

Onder de kop `Pedo`s strijden voor acceptatie` laat NRC Handelsblad van 29 juli vier punten uit het partijprogramma van de PNVD (pedopartij) toelichten door haar voorzitter: (1) discriminatie is toegestaan, behalve door de overheid; (2) kinderen mogen vanaf twaalf jaar seksuele contacten (met volwassenen) aangaan, op termijn moet de leeftijdsgrens geheel verdwijnen; (3) seks met dieren blijft legaal; (4) porno moet dag en nacht kunnen worden uitgezonden, met inbegrip van verkrachtingen en onthoofdingen.

Het eerste punt is een verkapte oproep tot het opzeggen van zo goed als alle mensenrechtenverdragen en het wegsnijden van het hart uit de democratie. Het tweede punt is een doorzichtige oproep tot het legaliseren van de `jacht` op kinderen door pedofielen.

Kardinale en kwetsbare democratische verworvenheden als het belang en de waardigheid van het kind moeten hier wijken voor plat eigenbelang en tomeloze wellust. Het derde en vierde punt willen toekomstige rechtsontwikkelingen ten aanzien van de waardigheid van het dier respectievelijk van de vrouw in de kiem smoren. Daarnaast staat punt 4 haaks op het recht van het kind op bescherming tegen scha(n)delijke informatie (art. 17 Verdrag inzake de Rechten van het Kind). Om over de waardigheid van de mens in relatie tot vrouwenverkrachtingen en onthoofdingen nog maar te zwijgen. Wat is er mis met ons besef van democratie?

Kennelijk zoveel dat het openbaar ministerie, met de zegen van de minister van Justitie, er nog steeds niet toe is overgegaan de rechter te verzoeken de pedopartij te verbieden en te ontbinden.

    • Vu Amsterdam