Huusmoes

Het is interessant dat prof. Pieter van Renen ondekt heeft dat de taalgrens tussen Salland en Twente een politiek-religieuze achtergrond heeft. (W&O 5 augustus). Het gaat daarbij om het verschijnsel dat in het Sallands dialect `huus` en `moes` gezegd wordt, terwijl men in Twente zowel `hoes` als `moes` zegt (voor de moderne vormen `huis` en `muis`). Het bevreemdt me echter dat niet vermeld wordt dat het verloop van die taalgrens al in 1927 vastgesteld is door prof. G.G. Kloeke (1887-1963) in een toenmaals baanbrekend onderzoek, dat hij beschreef in: De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. Zijn boek was zo beroemd, dat zijn bevindingen vermeld worden in het boek Language (1935) van de Amerikaanse taalkundige Leonard Bloomfield. Kloeke doceerde taalkunde in Leiden en in zijn collegezaaltje hing de huis/muis-kaart aan de muur. Als studente hoorde ik hem daar vertellen dat hij alvorens het boek te publiceren de hele hoes/huus-grens nog eens nagefietst had. Ik neem aan dat prof. Van Renen het per auto deed.

Het lijkt me waarschijnlijk dat Kloeke`s resultaten voor prof. Van Renen de aanleiding zijn geweest voor zijn nadere onderzoek. Maar dat verdient m.i. dan ook wel vermelding.

    • Jeannette Hollaar