Gentest zegt of chemo nog zin heeft bij algemene longkanker

Een genetische test kan met 90 procent zekerheid voorspellen of patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom, de meest voorkomende vorm van longkanker, na een operatie baat hebben bij zware chemokuur. De door onderzoekers van de Amerikaanse Duke University ontwikkelde test voorspelt de terugkeer van de kanker beter dan de bestaande methode die kijkt naar de grootte en uitzaaiing van de tumor. Door de test is het mogelijk om sommige patiënten met de minst ernstige vorm van de ziekte, die tot nu toe het advies kregen om na een operatie niet aan de zware chemotherapie te gaan, toch chemo te adviseren. Maar patiënten die al ernstig ziek zijn en die standaard chemotherapie krijgen aanbevolen, zouden ervan af kunnen zien, omdat de chemotherapie hen toch niet meer redt (The New England Journal of Medicine, 10 aug).

De test meet de activiteit van een groot aantal genen in het bij de operatie weggenomen tumorweefsel. Bepaalde combinaties van actieve genen voorspellen dat de tumor terugkomt. De test is ontwikkeld op grond van bewaard gebleven weefsel van patiënten van wie al bekend was hoe hun ziekte uiteindelijk verliep. Daarna is de kracht in een klein onderzoek bevestigd. Nu volgt nog een studie met veel meer patiënten om de waarde in de praktijk te bewijzen. Huup Dassen