Zeehaven werd stadshaven

Dit is het derde deel van een fotoserie over stadshavens van Rotterdam. Nederland, Rotterdam, 2006 Studenten van de hogeschool In Holland in etages aan een enorme glaswand grenzend aan oude Rijnhaven Foto; Freek van Arkel/Hollandse Hoogte Arkel, Freek van

Na het in gebruik nemen van de Nieuwe Waterweg in 1872, het graven van een diepe vaargeul in 1886 en de oplossing van de verzanding van de rivier, werd in 1905 door de gemeente Rotterdam de Maashaven in gebruik genomen. Tot ver na de oorlog nog één van de belangrijkste zeehavens van de stad.

Een eeuw later is er van die activiteit nagenoeg niets meer over. De haven is westwaarts, richting Noordzee, getrokken. De Maashaven – waar alleen de verlaten en deels gerenoveerde entrepots van ondermeer Pakhoed en het Handelsveem nog aan de maritieme bedrijvigheid van het verleden herinneren – is wat de zeeschepen betreft aan zijn lot overgelaten.

Maar op de Kop van Zuid, waar de Maashaven is gesitueerd, is een groot nieuwbouwcomplex verrezen met woningen, kantoorgebouwen en culturele instellingen.

De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met het Havenbedrijf Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam opgericht. De Maashaven is één van de stadshavens die door de OSR worden ontwikkeld.

Foto’s Freek van Arkel

Tekst Marc Serné

Dit is het derde deel van een fotoserie over stadshavens van Rotterdam.

    • Marc Serné