Systeem

Een paar uur nadat mijn vader in het ziekenhuis is overleden ga ik naar zijn huis om er op de begrafenisondernemer te wachten. Ineens realiseer ik mij dat ik tijdens dit gesprek waarschijnlijk allerlei papieren moet overleggen.

Ik ga naar het hart van mijn vaders administratieve systeem: een keurig opgeruimd alfabetisch geordend hangmappenrekje. Intuïtief kijk ik onder de letter ‘d’ van dood. In deze map vind ik een briefje met de volgende tekst: ‘Zie ‘o’ van overlijden.’ In de map ‘o’ liggen paspoort, testament en de begrafenispolis keurig op mij te wachten.

    • Ferry Jongbloed