PvdA versoepelt plan met AOW

De PvdA gaat haar omstreden AOW-plan aanpassen. De partij wil vasthouden aan de fiscalisering van de AOW – betaling uit belastinggeld in plaats van uit premies – maar overweegt de invoering over een langere termijn te spreiden en de inkomensgrens te verhogen.

Dat heeft het Tweede-Kamerlid Ferd Crone vanochtend bevestigd. „We hebben goed geluisterd naar de kritiek”, aldus Crone. Hij is als financieel specialist nauw betrokken bij de opstelling van het verkiezingsprogramma van de PvdA, dat begin september verschijnt.

Fractieleider Wouter Bos stelde eerder dit jaar voor de AOW te fiscaliseren door gepensioneerden met een aanvullend pensioen (vanaf 10.000 euro per jaar) belasting te laten betalen over de AOW. Nu zijn alle gepensioneerden vrijgesteld van de betaling van AOW-premies. Bos weigerde details te geven.

Het voorstel, dat overigens ook al in het verkiezingsprogramma van de PvdA in 2003 stond, kwam de partij op een golf van kritiek te staan. Niet alleen van de regeringspartijen, ook uit eigen kring. Onder meer voormalig PvdA-coryfee Marcel van Dam (tegenwoordig geen partijlid meer) hekelde de plannen van Bos als een aanslag op de koopkracht van gepensioneerden met een kleine beurs. In de opiniepeilingen nam de steun voor de PvdA daarop af.

Volgens Crone staat nog niet vast hoe de partij de fiscalisering precies wil vormgeven. „We zijn bezig met tientallen varianten. Alles staat nog ter discussie”, aldus Crone. Zo wordt gedacht aan een langere invoeringstermijn dan vijftien jaar. Ook kan de inkomensgrens waarbij ouderen moeten meebetalen, hoger worden gelegd dan de 10.000 euro die Bos eerder noemde, waardoor gepensioneerden met lagere inkomens meer worden ontzien.

De PvdA zal volgens Crone vasthouden aan het plan om de aftrekbaarheid van de hypotheekrente te beperken. De partij wil dat die niet langer tegen het hoogste tarief mag worden afgetrokken, maar tegen maximaal 42 procent.