Miljoenennota: meer geld voor lastenverlichting

Het kabinet wil volgend jaar enkele honderden miljoenen euro extra uittrekken voor lastenverlichting. De koopkracht zal in 2007 over de hele linie met 1 procent verbeteren.

Dat zeggen goed ingevoerde bronnen op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) die ten grondslag liggen aan de Miljoenennota 2007. De stijging van de koopkracht is een half procentpunt meer dan voor de zomer werd berekend. Deze verbetering is te danken aan de doorrekening van de lastenverlichting van 1,2 miljard euro waarmee het kabinet Balkenende in juni akkoord ging.

Volgend jaar zullen de overheidsfinanciën volgens de ramingen van het CPB weer een positief saldo vertonen. Dankzij hogere belastinginkomsten en een beheerste stijging van de uitgaven wordt een ‘plus’ van enkele tienden van een procent verwacht. In 2001 boekte minister Zalm (Financiën, VVD) nog een financieringsoverschot, in 2007 zou dan opnieuw een overschot voor de publieke financiën zijn bereikt.

Het kabinet is deze week begonnen met de afrondende besprekingen over de begroting die op prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Volgende week zullen de bewindslieden het pakket lastenverlichting nader invullen. Voor het zomerreces werd daarvoor een bedrag van 1,2 miljard euro vrijgemaakt, dat ten goede moet komen aan burgers en bedrijven. Onder meer gaan de WW-premies voor werknemers omlaag en worden de tarieven van de vennootschapsbelasting verlaagd naar 25,5 respectievelijk 20 procent (voor kleine ondernemingen). Ook komt er extra geld beschikbaar voor kinderopvang en kinderbijslag.

Zalm wil de lastenverlichting volgend jaar voorschieten uit de hogere aardgasinkomsten. Op termijn moet het bedrag grotendeels worden betaald uit de korting van één miljard euro die Nederland heeft bedongen op de afdrachten aan de Europese Unie vanaf 2007. Deze korting komt met vertraging van enige jaren beschikbaar.

    • Roel Janssen