Izaan M. wil geen uitlevering

De advocaat van Izaan M., de ontvoerder van Claudia Melchers, wil dat het Openbaar Ministerie het verzoek om zi jn uitlevering aan Brazilië intrekt. M. heeft volgens Braziliaans recht geen strafbaar feit begaan, en zit alleen vast omdat om zijn uitlevering verzocht is. Als het OM het verzoek intrekt, wil M. meewerken aan het onderzoek. (ANP)