Het groen in Venlo staat te verloederen

Waar winden stedelingen zich over op? In Venlo grazen schapen in het park. Dat is goedkoper dan maaien. Maar die keutels.

De schapen eten het gras nu op. Dat is goedkoper. Foto André de Bruyn Bruyn, André de

Er spelen nog maar weinig kinderen in de parken van het Venlose stadsdeel Blerick, sinds de gemeente dit voorjaar het maaien van de grasvelden drastisch heeft beperkt. De gemeente zegt er geen geld meer voor te hebben. Op vier miljoen euro aan groenonderhoud is dit jaar een half miljoen euro bezuinigd.

De bewoners spreken er schande van. „We hebben zo veel mooie parken in onze wijken. De stad Venlo is een paar jaar geleden zelfs verkozen tot groenste stad van Europa. Al dat groen staat nu te verloederen”, zegt Riet Hulshorst van het wijkoverleg Blerick.

We wandelen door het Maashofpark en het Wassumpark. Het onkruid staat kniehoog. Boompjes schieten op. Brandnetels maken lopen weinig aantrekkelijk. Alleen het gras op de trapveldjes en de kinderspeelplaatsen worden nog gemaaid. „De zotheid ten top”, roept Riet Hulshorst uit bij een trapveldje waar twee jongens staan te voetballen. Een klein gedeelte van het veld is gemaaid, een corner moet vanuit het hoge onkruid worden genomen. „Waarom nou niet even met die maaimachine doormaaien? Is dat nu werkelijk zo duur?” verzucht André de Bruyn, eveneens lid van het wijkoverleg.

In plaats van het maaien sjokt er sinds enkele maanden een kudde van honderd schapen door Venlo. Dat is niet alleen goedkoper, laat wethouder Beurskens (VVD) weten, maar kan ook leiden tot een ecologische verrijking van de parken. „Met de schapenpoep worden de zaden van bloemen en planten verspreid. Zo ontstaan mooie bloemenweiden”, aldus zijn woordvoerder.

Dat zal best, zegt Riet Hulshorst. „Straks staat het hier vol van paardenbloemen. Maar wij willen hier helemaal geen paardenbloemen! Wij willen parken waar je kunt picknicken en vliegeren.”

Twee tot drie keer per jaar grazen de dieren een stukje van de parken kaal. ’s Nachts drijft de herder de kudde in een van de kralen die in de parken zijn aangelegd. „De eerste dag is het erg leuk om schapen te zien”, zegt André de Bruyn. De volgende dag niet meer. „De stank van poep drijft mensen hun huizen uit”, zegt Riet Hulshorst. De poep blijft liggen en plakt aan de zolen van wandelaars en rolstoelers.

Na klachten heeft de gemeente besloten de poep althans van de paden weg te vegen, het gras in. Bewoner Fred Beun, bezig zijn vier kleine honden uit te laten, vindt het maar niets. Hij zegt jaarlijks zevenhonderd euro aan hondenbelasting te betalen, maar niettemin onlangs een boete te hebben gekregen van honderdvijftig euro omdat zijn honden in het park hadden gepoept. „En dat terwijl het hele park vol ligt met schapenpoep. Dat slaat toch nergens op”, zegt hij. De officiële uitlaatstrook is slechts driehonderd meter lang. „Dat is zelfs voor mensen al te weinig.”

Het wijkoverleg heeft ongeveer twintig schriftelijke klachten binnengekregen van omwonenden. „De grasvelden zien er nu als braakliggende velden uit, verre van het verzorgde uiterlijk wat wij vroeger hadden”, meldt bewoner Charles Webber aan het Maashofpark. De inzet van een schaapskudde noemt hij „geen goed idee”.

Een andere bewoner schrijft na „zorgvuldige observatie” tot de slotsom te zijn gekomen dat de uitwerpselen onvoldoende worden opgeruimd, dat de schapen tijdens het grazen kinderen beletten op de grasvelden te spelen en dat als de schapen zijn vertrokken, de grasvelden dermate vervuild zijn dat kinderen er niet meer kunnen spelen. „Schapen behoren niet in woonwijken!”

De schaapskudde is eigendom van Sjraar van Beek. Hij graast met in totaal twaalf kuddes half Nederland af en begrijpt niet waar die paar bewoners uit Venlo zich nu zo druk om maken. Van Beek: „Andere parken, ook in Venlo, liggen er prachtig bij. In dit deel van de stad zijn we pas begonnen. De eerste jaren ontstaat een dood, soortenarm grasveld. Daarna groeien er heel mooie bloemenweiden.”

En kan daarin dan nog gespeeld en gepicknickt worden? „Jazeker”, zegt Van Beek. „Die schapenkeutels zijn minder vies dan hondendrollen en liggen er maar een paar dagen. Daarna zijn ze weg. U kunt er vandaag maar weinig zijn tegengekomen.” Dat klopt. Alleen in de nachtkralen liggen verdroogde poepplakkaten.

Ecoloog Van Beek: „De gemeente Venlo heeft misschien een communicatieprobleem. Er is geen overlast. In plaats van maaimachines heb je soms wat schapen. Daar krijg je een prachtig park voor terug.”

    • Arjen Schreuder