Bush wil oorlogswet in VS versoepelen

Washington. De regering Bush heeft een wetsvoorstel ingediend dat de vernederende behandeling van gevangenen niet langer strafbaar stelt. Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington Post. Het voorstel bestaat uit een aantal amendementen op de Wet op Oorlogsmisdaden, die halverwege de jaren negentig in de VS werd aangenomen. Deze wet stelt het overtreden van de Geneefse Conventies, die de rechten van krijgsgevangenen regelen, strafbaar. In de voorgestelde amendementen blijven marteling, moord en verkrachting strafbaar, maar ”misdaden tegen de persoonlijke waardigheid” van gevangenen, zoals gedefinieerd in de Geneefse Conventies, worden niet langer verboden. Dat geldt ook voor opzettelijk vernederende handelingen, zoals gedwongen ontkleding, het gebruik van hondenriemen en het dragen van vrouwenkleren - handelingen die tijdens het Abu-Ghraib-schandaal in Irak aan het licht kwamen.