Boeken colofon

Redactieadres: Herengracht 545-549, 1017 BW Amsterdam, boeken@nrc.nl

Redactie

Peter de Bruijn, Elsbeth Etty, Arjen Fortuin, Roelof van Gelder, Bas Heijne, Pieter Steinz, Marianne Vermeijden

Vormgeving

Wilfred Boom

medewerkers week 28

Rob van den Berg, natuurkundige; Merel Boers, historica en journaliste; Raymond van den Boogaard, parlementair redacteur NRC Handelsblad; Jan Donkers, recensent Amerikaanse literatuur; P.J. Knegtmans, universiteitshistoricus; Kester Freriks, literatuurrecensent; Arnold Heumakers, criticus; Martijn Meijer, filosoof en journalist;J.J. Peereboom, recensent;Manja Ressler, freelance journalist; Paul Scheffer, publicist; Corine Vloet, recensente Angelsaksische literatuur.

Brieven

Brieven van max. 300 woorden (o.v.v. naam en woonplaats) per e-mail naar boeken@nrc.nl, of per post naar: Herengracht 545-549, 1017 BW Amsterdam, t.a.v. NRC Handelsblad Boeken