Bèta-salon

Kunstenaar Wim T. Schippers is benoemd tot gasthoog-leraar aan de Universiteit van Tilburg.

Hooggeleerde heer...

„Bizar is het. Mensen zijn me zelfs komen komen feliciteren. Blijkbaar is het maatschappelijk aanzien van een universitaire aanstelling nog steeds groot. Terwijl ze de gekste dingen doen op die universiteiten. In Nijmegen kun je bijvoorbeeld Zingeving studeren.

„Ik word geen echte hoogleraar, ze noemen dat alleen maar zo om het enig aanzien te geven. Ik ga aan de faculteit Cultuur en Communicatie dertien gastcolleges geven. Ik heb geen idee wat ik ga vertellen, dus misschien kunt u me beter terugbellen als ik er een paar heb gegeven.”

U moet wel al die uren volpraten.

„Dat is voor mij geen probleem. Ik lul de mensen de oren van de kop. In de jaren zeventig heb ik aan de TH Eindhoven ook gastcolleges gegeven, ten tijde van de Barend Servet Shows. Bij het eerste college was ik na een kwartier uitgepraat. Toen heb ik ze ijsvrij gegeven.”

U moet nu toch wel enig idee hebben wat u de studenten gaat vertellen.

„Ik ga niet mijn eigen werk uitleggen, dat vind ik zo slap. Misschien iets over bètawetenschappen, daar ligt wel mijn hart. Ik heb de Wetenschapsquiz gepresenteerd op tv, en het wetenschapsprogramma Flogiston. Al enkele jaren heb ik uitstekende contacten met de TU Delft, waar een kunstwerk van mij is uitgevoerd, Het is me wat, een grote steen die met behulp van elektromagneten in de lucht zweeft. Maar ja, ik ben een halfgare kunstenaar, een volstrekte leek op dat gebied. Ik kan studenten niets leren, ik kan ze hoogstens anders tegen dingen laten aankijken. Ik heb er namelijk wel dénkbeelden over.”

Zoals...

„Bijvoorbeeld de vraag waarom de mensheid de enige diersoort is die er een God op nahoudt. Ik heb eens op televisie gezien dat religieuze mensen een ‘reli-kwab’ in hun hoofd ontwikkelen, die hun gedrag beïnvloedt. Zo hebben ze sneller hoogdravende gevoelens, bijna-doodervaringen, en krijgen ze vaker behoefte om te praten met iets buiten zichzelf.”

Misschien kunt u zich nog inschrijven bij dat college Zingeving.

„Ik ga me er heus niet met een jantje–van–leiden van af maken. Ik kan er altijd wetenschappers bij halen die er wel wat van weten. Beschouw het als een salon, waar al converserend ideeën worden uitgewisseld. Ik ga de studenten een beetje van hun apropos brengen.”

    • Wilfred Takken