Ziekenhuizen zoeken geld

Ziekenhuizen praten met bedrijven over sponsoring, nodig voor de financiering van langlopend onderzoek en dure medische apparatuur. Maar Heineken wil weten welk bier mensen drinken en ING wordt liever geassocieerd met gezonde marathonlopers dan met zieke mensen.

pagina 8 en 9