Ziek van de raad, maar waarom?

„Een ernstig conflict in de personele sfeer”. Zo omschrijft M. Scholten, woordvoerder namens de gemeenteraad van Wieringen, de ruzie tussen de voltallige raad en burgemeester Titia Lont. De CDA-burgemeester is sinds december officieel met ziekteverlof.

Lont wil terugkeren, en meldde zich per 1 juli beter. Maar ze verwacht dat de gemeenteraad vanavond in een besloten vergadering besluit haar ontslag aan te vragen bij de commissaris van de koningin in Noord-Holland. Lont heeft laten weten dat ontslag „met zekerheid” aan te vechten.

Wat is er aan de hand? Namens de raad wijst raadslid Scholten er op dat er geen sprake is van een politiek geschil. „Het gaat over haar optreden op zakelijk vlak. Wat precies, mag ik niet zeggen, maar het betreft niet haar werkrelatie met de gemeentesecretaris, zoals zij zelf heeft gemeld.”

Lont heeft volgens Scholten recentelijk met „allerlei uitlatingen” geprobeerd de aandacht van het probleem af te leiden. „Zo heeft ze gezegd dat er in de gemeente wordt gesjoemeld. Dat kan ik niet uitleggen aan de mensen.” Lont, die op 3 januari 2005 werd geïnstalleerd, zei eerder van oordeel te zijn dat het ouderwets functionerende ambtenarenapparaat grondig moet worden doorgelicht, waarop de raad juist zijn steun betuigde aan de beambten.

In juli stelde de raad voor, naar eigen zeggen met steun van de commissaris van de koningin, Lont een afkoopsom te betalen. De burgemeester weigerde. In een raadsvergadering wilde Lont de raad en de burgers uitleggen waarom ze de afkoopsom niet had geaccepteerd. Toen ze de raadszaal binnenkwam werd ze toegejuicht door zo’n 150 sympathisanten. Maar waarnemend burgemeester M. van Kampen gaf haar geen spreekrecht.

Dat de bewoners van het voormalige eiland niet van Lont af willen, bleek uit een representatieve enquête van het Noordhollands Dagblad in juni van dit jaar. 88,7 procent van de ondervraagden vond dat Lont terug moet keren.