‘Z-Libanon Israëlisch massagraf’

Hezbollahleider Hassan Nasrallah heeft gisteren in een tv-toespraak gedreigd Zuid-Libanon tot een massagraf voor de Israëlische troepen te maken. Hij zei verder in te stemmen met het zeven-puntenplan van de regering-Siniora dat inhoudt dat het Libanese leger 15.000 soldaten naar het zuiden tot aan de grens met Israel stuurt. Maar hij maakte niet duidelijk wat zijn eigen fundamentalistisch-shi’itische strijdmacht in dat geval zou gaan doen.

Zijn toespraak was een antwoord op de goedkeuring door het Israëlische veiligheidskabinet van een grootscheeps grondoffensief in het zuiden.

Volgens Nasrallah willen Israël en de Verenigde Staten niet weten van een Libanese oplossing zoals voorgesteld door de regering en de Arabische Liga. „Zij zijn erop uit delen van het land te bezetten.”

Een paar uur voor de toespraak hadden Israëlische vliegtuigen in het zuiden pamfletten gedropt waarin Nasrallah ervan beschuldigd werd een laffe agent van Iran en Syrië te zijn die niets geeft om het lijden van de Libanese burgers. Nasrallah reageerde met de verzekering dat Hezbollah niets aan slagkracht heeft verloren. Hij riep de Arabische Israëliërs in Haifa, in het noorden van Israël, op de stad te verlaten omdat het raketten zou gaan regenen als vergelding voor de Israëlische aanvallen.

„De Israëlische campagne in het zuiden heeft tot nog toe niets uitgehaald. Ze hebben geen centimeter land veroverd. Laat ze maar komen”, zei hij uitdagend. „Libanon zal jullie graf worden”, aldus Nasrallah op het Hezbollahtelevisestation Al-Manar.

In Beiroet waren de politieke reacties op de toespraak uiteenlopend. De sunniet Saad Hariri, die het anti-Syrische Blok voor de Toekomst leidt, verklaarde dat het Libanese vredesplan unaniem gesteund wordt. Volgens hem zit ook Hezbollah voor het eerst op één lijn met de regering-Siniora wat betreft de de uitbreiding van de controle van de staat over heel het Libanese grondgebied.

Ook de leider van de christelijke Forces Libanaises, Samir Geagea, verwelkomde Nasrallahs opstelling tegenover Siniora’s voorstel. De christelijke minister van Justitie Charles Rizk verklaarde dat het gewapende verzet – lees Hezbollah – geen bestaansreden meer heeft als Israël zich uit Libanon heeft terugtrokken.

    • Wilfried Bossier