Koning Jordanië is bang voor toekomst

Amman. Koning Abdallah van Jordanië is zeer somber over de oorlog tussen Israël en Libanon. Hij ziet een politieke oplossing voor een vreedzaam Midden-Oosten steeds verder verdwijnen achter ”donkere wolken aan de horizon”. Door de groeiende steun voor Hezbollah in zijn strijd tegen de Israëlische aanvallen radicaliseert de publieke opinie, en worden de gematigde krachten in de regio gemarginaliseerd, vreest hij. Ook al zou Hezbollah worden vernietigd, dan blijft de vijandschap jegens Israël zo groot dat er volgens hem gemakkelijk een andere groepering in de regio kan opstaan met elk moment de kans op een nieuwe explosie. De Jordaanse vorst zei dat deze week in een toespraak in eigen land en in een interview met de BBC.

Bekijk het interview op http://news.bbc.co.uk/1/hi/help/3681938.stm