‘Jeugdzorg deed een jaar niets met mishandeling’

De voogd in het gezin van een meisje uit Sittard dat volgens justitie is misbruikt door haar opa, moeder en broer, heeft meer dan een jaar lang niks gedaan met duidelijke tekenen dat zij mishandeld en verwaarloosd werd. Advocaat G. van Tilborg van de 60-jarige grootvader van het kind heeft dat vandaag gezegd. De grootvader ontkent ontucht te hebben gepleegd.

De raadsman zegt dat de voogd van Bureau Jeugdzorg al in het voorjaar van 2003 rode benen, blauwe plekken en een geïrriteerde schaamstreek ontdekte tijdens het verschonen van het destijds 4-jarige meisje. Ook het medisch kinderdagverblijf waar het meisje kwam, constateerde die verwondingen.

Het was de voogd volgens Van Tilborg niet meteen duidelijk of het letsel was toe te schrijven aan misbruik of verwaarlozing. „Maar dat maakt niet uit. Het kind had toen al uit huis kunnen worden geplaatst”, oordeelt hij. Het meisje werd uiteindelijk direct na een ziekenhuisopname op 6 mei 2004 opgenomen in een pleeggezin. Dat ze misbruikt was, staat volgens Van Tilborg vast, maar de vraag is volgens hem door wie. „Het enige bewijs dat tegen mijn cliënt pleit, zijn verklaringen van het meisje.”

De voogd die ook toezag op de destijds minderjarige broer van het slachtoffer verklaarde al in een vroeg stadium dat het in huis een zwijnenstal was. Van Tilborg: „Het sukkelde maar door en de vermoedens van misbruik werden steeds sterker. Er zijn kinderen voor veel minder uit huis geplaatst.”

De drie verdachten verschenen gisteren voor de rechter. Hun rechtszaak werd aangehouden, omdat justitie studioverhoren van het meisje wil laten bekijken, evenals de beelden van de verwondingen van het meisje.

De vijtien Bureaus Jeugdzorg staan door een reeks beoordelingsfouten al lange tijd onder druk. De kritiek bereikte in 2004 een hoogtepunt, toen de Alphense peuter Savanna stierf na stelselmatige mishandeling door haar moeder en stiefvader. De gezinsvoogd, die was aangewezen door Jeugdzorg, had het meisje niet uit huis laten plaatsen.

De Inspectie Jeugdzorg concludeerde dat de gezinsvoogd fout op fout had gestapeld. Onduidelijk is nog of die gezinsvoogd wordt vervolgd.