Duurzame houtkap blijkt ook schadelijk

Bij selectief kappen blijft veel dood hout achter.

Hierdoor droogt het bos uit en kan brand ontstaan.

Een luchtfoto van de Braziliaanse provincie Mata Grosso waar grote delen bos zijn gekapt. Foto Reuters -PHOTO TAKEN 18MAY05- Strips of former Amazon jungle destroyed by loggers lie abandoned amidst virgin rainforest in Mato Grosso State, one of the Brazilian states of greatest deforestation, May 18, 2005, the day the Environment Ministry announced that land clearing had increased in 2004. One year after [President Luiz Inacio Lula da Silva] announced a plan of action against the destruction of the Amazon jungle, environmentalists say he has done more to promote dams, roads and farming than halt destruction of the world's largest rainforest, home to up to 30 percent of the world's plant and animal species. REUTERS

Uit een studie op basis van satellietbeelden blijkt dat als duurzaam beschouwde selectieve houtkap leidt tot ontbossing. In het eerste jaar na de kap verdwijnt 16 procent; vier jaar na de selectieve kap is bijna eenderde van deze bossen (32,7 procent) verdwenen.

De studie, onder leiding van Gregory Asner van de Carnegie Institution of Washington, is deze week gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Selectieve houtkap door houthakkers werd altijd gezien als minder schadelijk dan ontbossing door boeren, omdat een deel van het bos bleef staan en het woud zich zou kunnen herstellen. Maar volgens Asner richten houthakkers bij selectieve kap zoveel schade aan in het bos dat het uiteindelijk toch verdwijnt door verdroging en branden. De omvang van de selectieve houtkap in Brazilië is bijna even groot als de ontbossing (respectievelijk 15.383 en 17.200 vierkante kilometer per jaar).

Asner berekende dat, als de gaten in het bos als gevolg van de selectieve kap een aandeel krijgen van meer dan tien procent van het oppervlak, het bos gevoelig wordt voor uitdroging. In de periode tussen 1999 en 2002 bleek 70 tot 80 procent van de kapgebieden in de gevarenzone te komen. In 8 tot 17 procent van de percelen kwam het aandeel gaten boven de 40 procent, vooral in de provincie Mato Grosso.

In een bijgaand commentaar schrijven de Amerikaanse bosbouwdeskundigen Lisa Curran en Simon Trigg dat het onderzoek van Asner aantoont dat de selectieve kap de waarschijnlijkheid van ontbossing aanmerkelijk vergroot. Dat betekent dat de huidige wijze van de winning van tropisch hardhout niet langer als duurzaam gezien kan worden.

Ecoloog Roderick Zagt van Tropenbos International in Wageningen zegt dat de problemen na selectieve houtkap niet beperkt zijn tot Brazilië. „Ook de grootschalige bosbranden in Indonesië hadden daarmee te maken. Bij selectieve houtkap blijft heel veel dood hout achter, de kronen laat men meestal liggen. Door de open plekken kan het bos makkelijk uitdrogen en is het heel gevoelig voor brand.”

Volgens Zagt is het nauwelijks mogelijk om te voorkomen dat er grote gaten in het bos vallen bij selectieve houtkap. „Het weghalen van één boom levert al een gat op van 300 vierkante meter.”

Er kunnen wel maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er brand komt. „Je kunt brandgangen aanleggen en onnodige kapschade beperken. Maar dat vereist wel een georganiseerd type bosbouw.”

    • Sander Voormolen