correcties & aanvullingen

Risicomaatschappij

Het boek dat de sociaal-psycholoog Hans Boutellier over de risicomaatschappij schreef, heet De Veiligheidsutopie, en niet De Risicomaatschappij zoals deze krant schreef (9 augustus, pagina 4 en 5). Ulrich Beck is de auteur van De wereld als risicomaatschappij.