Verzekeringen stopgezet

Zorgverzekeraars CZ en Agis zetten de aanvullende verzekering stop van mensen met grote betalingsachterstanden.

Verzekeraar CZ (2,1 miljoen verzekerden) heeft 8.500 mensen met een aanvullende verzekering gemeld dat zij per 1 september worden geroyeerd. Deze polishouders hebben sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in januari hun ziektekostenpremie niet betaald. Zij verliezen hun aanspraak op bijvoorbeeld tandartszorg of extra fysiotherapie. Voor de basiszorg blijven zij voorlopig nog wel verzekerd.

Ook Agis (1,2 miljoen verzekerden) treedt harder op tegen wanbetalers. De verzekeraar royeert klanten nog niet, maar schort de aanvullende verzekering van 5.000 mensen op. Het verschil is dat deze verzekerden nog wel in het bestand blijven staan en weer aanspraak op hun verzekering kunnen maken zodra zij hun schuld vereffenen. Ook Agis laat de basisverzekering van de wanbetalers voorlopig nog ongemoeid.

Zorgverzekeraars wachten tot het eind van de maand voordat ze hun maatregelen verscherpen ten aanzien van de basisverzekering. Dan voert het ministerie overleg met de zorgverzekeraars. Ze zoeken naar oplossingen om het aantal wanbetalers zo beperkt mogelijk te houden. De vrees bestaat dat als wanbetalers uit de basisverzekering worden gezet, zij gewoon naar de concurrent overstappen bij wie ze net zo min betalen.

Verzekeraar VGZ-IZA-Trias (3,4 miljoen verzekerden) laat wanbetalers in een tweede aanmaning deze maand nog weten weten dat als ze het op een derde aanmaning aan laten komen, de aanvullende verzekering wordt opgezegd. Zorgverzekeraar Menzis (2 miljoen verzekerden) maakt zich op om de deurwaarder voor notoire wantbetalers in te schakelen. Dat betreft 19.000 klanten.

CZ kampt met een verdubbeling van het aantal wanbetalers.