Soms schaam ik mij om Nederlander te zijn

Het artikel van Michiel Baas is mij uit het hart gegrepen. Het moet duidelijk worden dat de Nederlandse bureaucratie niet is ingesteld op de snelle integratie van hoogopgeleide buitenlanders. Deze buitenlanders voelen zich bijgevolg tamelijk onwelkom in Nederland. Ik hoor regelmatig vergelijkbare verhalen van buitenlanders die bij internationale researchinstellingen, universiteiten en firma`s in Nederland werken. Wetenschap is tegenwoordig een wereldmarkt. Er heerst in Nederland een wijdverbreide xenofobe sfeer. Politici zouden er goed aan doen een beter onderscheid te maken wie hier wel en wie hier niet welkom is.

Mijn partner is Duitse van geboorte. Afgezien van een wat onbestemd accent verraadt helemaal niets dat zij vreemdeling is. Ze is EU-burger, blond, blauwe ogen. Ze spreekt native Frans, Duits, Engels en Nederlands, ze heeft een licenciaat van de Vrije Universiteit Brussel, een Amerikaanse MBA, een graad aan de London Business School en nog zo wat van die diploma`s. Echt een wereldvrouw! Ze is zelfstandig crisismanager van beroep. Sinds medio maart zijn we (keurig) getrouwd en wonen we in Nederland. Een kleine bloemlezing van wat er daarna gebeurde.

De gemeente waarin wij wonen deed navraag bij mijn werkgever of ik daar ook inderdaad werkte. Dat is nergens voor nodig, want als EU-burger heeft zij het recht op vrije vestiging - met of zonder partner.

We zijn sinds vijf maanden bij de belastingdienst in afwachting van een sofi-nummer voor haar. Tot dan kan zij in Nederland niets ondernemen en moet zij haar SPRL in België aanhouden.

Zorgverzekeraar CZ bestond het om achter onze rug om bij de Gemeentelijke Basisadministratie navraag te doen over haar verblijfstitel en die met drie maanden terugwerkende kracht aan premie te belonen, want je bent in Nederland immers verplicht verzekerd. Of en waar zij al verzekerd was, trok CZ niet na. Dit was een heel erg kwalijk voorval.

Mijn vrouw heeft een vergelijk. Ze heeft in een meerdere Europese landen gewoond. Wat zij nu in Nederland meemaakt heeft zij niet eerder of elders beleefd.Er zijn momenten dat ik mij schaam om Nederlander te zijn.

    • Pieter Lanser `S-Hertogenbosch